Jobnak.com | İş ilanları ve eleman ilanları yayınlayan bir insan kaynakları sitesidir.
Benim Hesabım İş Rehberim İnsan Kaynakları Terimleri

İnsan Kaynakları Sözlük

ABCDEFGHİJKLMNÖPRSTÜVYZ


İ ...

İnsan Kaynaklarının Tanımı ve Amaçları

 
İNSAN KAYNAKLARININ TANIMI ve AMAÇLARI

Bir işletmede genellikle 5M denilen girdilerden söz edilir ve bunlar arasında insan girdisinin önemi diğerleri arasında çok farklı bir konuma ve değere sahip olduğu bilinir.
Bu girdiler arasında yer alan insan kaynağının yeri bir başka kaynakla asla doldurulamaz. Çünkü insan diğer tüm kaynakları sağlar, planlar, organize eder, yönetir, çalışır ve böylelikle girdilerin tümüne hükmeder. Bir an için insan gücünün firmadan çıkarıldığı varsayılırsa, geriye sadece taş, toprak ve demir yığını kalacaktır. O taşa ve demire can veren, kan veren, işletmeyi kuran, işleten, yöneten, mal ve hizmet üreten ve nihayet o mal ve hizmeti tüketen yine insandır.

Girdiler (5M) Çıktılar
Machine (Makine) Mal ve Hizmet
Money (Kapital) Bireysel Tatmin
Material (Malzeme) Örgütsel Tatmin
Management (Yönetim) Toplumsal Tatmin
Man (İnsan) Bilgi

İnsan kaynakları 5M olarak belirlenen biri ve hepsinin üstünde en değerli kaynak olarak tanımlanabilir.

İnsan kaynakları yönetimi ise iki temel felsefe üzerine kurulur:
1. Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün verimli kullanılması
2. İşgören gereksinmelerinin karşılanması ve gelişmelerinin sağlanması.

Bu yaklaşım açısından bakıldığında, insan kaynakları; bir yandan insanın firmada yüksek performansla çalışmasını , öte yandan çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu anlayış, insanı üretim sürecinin bir parçası olarak tanımlayan klasik görüşten ayırmakta, tersine mutlu ve tatmin olmuş bir insanın ancak verimli olabileceği görüşünü benimsemektedir. Buradan çıkan sonuç; insan kaynaklarının iş gücü verimliliğini arttırmak ve kişinin işinden tatmin olmasını sağlamak gibi bir denge noktasında yeni yerini bulduğu söylenebilir.

Genel anlamda, insan kaynakları yönetimi, yönetici yada operasyonel basamaklarda çalışan personelin organizasyona alınması, yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli arttırılması için tüm destek faaliyetlerin devreye sokulmasını amaçlar. İnsan kaynakları yönetimi, organizasyon içinde özellikle kadroların oluşturulmasıyla işe başlar, daha sonra personelin eğitimi, gelişimi, motivasyonu, performansının arttırılması ve sağlık, güvenlik gibi önlemlerin alınmasıyla çalışmalara devam edilir. Ancak globalleşen dünya, yeni yönetim teknikleri, işçi sendikaları ve devletin yasal düzenlemeleri gibi dış çevre faktörlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.
Haber ve Makale
 Atamalar
 İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü
 Makaleler
Aday

>  Aday Giriş
>  Aday Üyelik
>  Özgeçmiş Oluştur
>  İş İlanları
>  İletişim
>  Site Haritası
İşveren

>  İşveren Girişi
>  İşveren Üyelik
>  İlan Verin
>  Üye Firmalar
>  İletişim
>  Site Haritası
Kurumsal

>  Jobnak.com Yenilikleri
>  Sıkça Sorulan Sorular
>  Hakkımızda
>  Genel Koşullar
>  Gizlilik Prensibi
>  Basında Jobnak.com
Bizi Takip Edin!


Jobnak.com, işveren ve adayların bir araya geldiği bir platformdur. Firmalar ücretsiz firma üyeliği açabilir, ücretsiz iş ilanı yayınlayabilirler. Firmalar yayınladıkları iş ilanlarına ait istatistikleri ücretsiz olarak görebilirler. Sitemiz tamamen ücretsizdir. Firmalardan ve iş arayanlar'dan ücret talep edilmez. Jobnak.com'un amacı, iş arayanlara iş eleman arayanlara eleman hizmeti sağlamaktır. iş ilanı ver yada iş başvurusu yap. Adaylardan herhangi bir bilgi talep edilmez. Firmalar ve adaylar arasında aracılık hizmeti verilmemektedir ve herhangi bir kâr amacı güdülmemektedir. Jobnak.com, Jobnak GmbH - Bayer Strasse 8, 80333 München / Almanya şirketine ait bir insan kaynakları sitesidir.